Janusz Kotowski
1
1
1
PREZYDENT OSTROŁĘKI 

Urodziłem się w 1966 roku w Rozogach, na pograniczu Mazur i Kurpi. Mój ojciec był zawodowym strażakiem, mama nauczycielką matematyki. Już w domu rodzinnym kształtowały się we mnie jasne poglądy na świat. Wiedziałem, że Ojczyzna jest wyjątkowo ważna. Wiem, ile Polska zawdzięcza zwykłym, odważnym ludziom, o których tak wielu nie chce dziś pamiętać.

JAK ZMIENIA SIĘ OSTROŁĘKA
1
1
1
01

Infrastruktura

Ostatnie lata to okres wzmożonego rozwoju ostrołęckiej infrastruktury. Remontujemy ważne arterie w Ostrołęce – ulicę Witosa, Dobrzańskiego oraz Ostrowską i Słowackiego.

02

Komunikacja

Jedną z najważniejszych decyzji, jaką podjęliśmy w tej kadencji było wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej. Nowy, zrównoważony system transportu to realne oszczędności w portfelach wielu mieszkańców.

03

Oświata

Wyzwaniem, z jakim musieliśmy się zmierzyć w tej kadencji samorządu była reforma oświaty. Sukcesem jest fakt, że udało się nam ją przeprowadzić unikając likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli.

04

Pomoc społeczna

Ostatnie lata to prawdziwa rewolucja, jeśli chodzi o pomoc skierowaną do rodzin. Dzięki rządowemu programowi „Rodzina 500 plus” do ostrołęckich rodzin trafiło już ponad 75 milionów złotych!

05

System gospodarki odpadami

Kilka lat temu podjęliśmy decyzję o konieczności stworzenia miejskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

06

Sport i rekreacja

Ostatnie lata to czas rozwijania infrastruktury sportowej oraz wspierania lokalnych klubów i stowarzyszeń. Przebudowaliśmy korty tenisowe przy ulicy Hallera.

07

Kultura

Od wielu lat samorząd, ale także wielu działaczy społecznych walczyło o stworzenie w Ostrołęce Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Teraz wreszcie możemy powiedzieć, że się udało.

08

159 milionów ze środków zewnętrznych

Dzięki przychylności polskiego rządu, mocnemu partnerowi gospodarczemu Grupie „Energa” oraz programom unijnym, z których mogliśmy skorzystać, do Ostrołęki w ostatnich latach trafiło dodatkowych ok. 159 milionów złotych.

POMYSŁY NA PRZYSZŁOŚĆ
1
1
1
Program PiS 2018 Ostrołęka
1

Ostrołęka przeżywa czas wielkiej szansy rozwojowej korzystając z pomocy rządu RP i środków unijnych. Nadrabiamy realizację zadań z okresu gdy nasze projekty bywały blokowane z powodów politycznych. Trzeba tę wielką szansę wykorzystać. Prezydent i samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości są gwarantem stałej, dobrej współpracy z rządem i pozyskiwania dla Ostrołęki wszelkich środków zewnętrznych.

Dobre inwestycje i komunikacja – Dobre miejsca – Dobre miasto – Dobre imię Polski, dobre imię Ostrołęki – Dobry Finisz
I. Nowa Elektrownia
1


Od początku wspieraliśmy przygotowania do budowy nowej elektrowni. Dzięki tym wspólnym działaniom samorządu i naszych parlamentarzystów powrócono do decyzji o jej budowie. Stało się tak dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości. To wielka szansa rozwojowa dla miasta i regionu. Będziemy monitorować i wspierać ten ogromny proces inwestycyjny.

II. Obwodnica Ostrołęki
1

Naszym priorytetem inwestycyjnym jest budowa Obwodnicy Ostrołęki. Dzięki staraniom naszych parlamentarzystów, prezydenta Ostrołęki i starosty powiatu ziemskiego, nasza obwodnica została zatwierdzona jako jeden z sześciu kluczowych projektów drogowych Mazowsza. Nie ustaniemy w staraniach, by w budżecie państwa w najbliższych latach znalazły się pieniądze na budowę obwodnicy. To będzie oznaczać poprawę bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i bezpieczeństwa, ale też uwolnienie nowych terenów inwestycyjnych w regionie.

III. Przebudowa i remonty dróg
1

Położymy nacisk na przebudowę dróg wyjazdowych z Ostrołęki, by upłynnić ruch. Zakładamy uzyskanie wsparcia na te drogi w roku 2019 na poziomie 80% nakładów. Zaproponujemy nowy układ komunikacyjny drogi krajowej 53 w okolicach ulic Słonecznej i Padlewskiego oparty o dwa ronda, opracowaliśmy już projekty. Będziemy kontynuować budowę i remontować ulice na wszystkich osiedlach. Zarówno te główne, służące poprawie komunikacji w całym mieście, jak i ulice osiedlowe we współpracy z komitetami mieszkańców. Premier Mateusz Morawiecki przeznaczył w budżecie na rok 2019 kilka miliardów złotych na drogi lokalne. Nasza dobra współpraca z rządem daje nam pewność sięgnięcia po te środki.

IV. Bezpłatna komunikacja MZK
1

Utrzymamy bezpłatną komunikację MZK, korygując i dostosowując jej rozkład do potrzeb mieszkańców. Zakupimy kolejne ekologiczne autobusy oraz pojazdy elektryczne (łącznie 10 szt.). Dysponujemy już dotacją unijną na ten cel. Aktywnie będziemy wdrażać programy ograniczania smogu – przez termomodernizację budynków, wymianę pieców co, ale także rewitalizację i tworzenie nowych terenów zielonych finansowanych z programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

V. Oświata
1

Wyremontowaliśmy wiele szkół i przedszkoli, będziemy konsekwentnie kontynuować
te działania. Utworzymy dodatkowe miejsca przedszkolne dla rozwijającego się Osiedla Stacja i Centrum, poszerzymy bazę lokalową Szkoły Podstawowej nr 10. Będziemy wspierać ostrołęckich nauczycieli i uczniów przez środki pochodzące z funduszy UE. Podpisaliśmy umowę w wysokości 7 mln zł, z której środki w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy trafią do miejskich placówek.
Dalej we współpracy z poważnymi polskimi przedsiębiorcami będziemy tworzyć klasy zawodowe, które zapewnią uczniom szybkie znalezienie pracy. Właściwe kierunki rozwoju edukacji wytycza ważny dokument pod nazwą Strategia Rozwoju Oświaty w Ostrołęce.

VI. Sport i rekreacja
1

Chcemy, aby Ostrołęka była miastem przyjaznym dla rekreacji, uprawiania sportu, rodzinnego spędzania wolnego czasu. W ostatnich latach zbudowaliśmy nową pływalnię, kilkanaście boisk ze sztuczną nawierzchnią, wiele zewnętrznych siłowni. Będziemy kontynuować budowę nowych ścieżek rowerowych, uruchomimy wypożyczalnię miejskich rowerów. Mamy już dotację unijną na realizację tego zadania. Przeprowadzimy modernizację miejskiego stadionu. Będziemy dalej na wysokim poziomie wspierać kluby sportowe. Przebudujemy nabrzeże Narwi, tak by stało się atrakcyjnym miejscem wypoczynku, rozpoczęły się już prace oczyszczania portu rzecznego. „Otworzymy” teren wokół siedziby OPWiK przy ul. Kurpiowskiej. Stworzymy tam na powierzchni kilku hektarów ciekawy teren rekreacyjny na terenach leśnych.
Na osiedlu Stacja w budynku stacji PKP powstanie nowoczesne „Multicentrum”, na które podpisaliśmy już umowę i otrzymaliśmy wsparcie rządowe.

VII. Kultura
1

Będziemy dbać o kulturę w różnych wymiarach. Rozwiniemy cieszące się uznaniem mieszkańców festiwale teatralne, muzyki poważnej i operowej. Częściej zagoszczą w Ostrołęce gwiazdy muzyki popularnej. Dzieje Ojczyzny inspirują nas do zaangażowania sił w działalności dla ludzi dziś żyjących, dlatego będziemy wytrwale dbać o pamięć o wielkich Bohaterach Polski i naszej ziemi ze wszystkich okresów i epok. Niebawem uruchomimy nowoczesne Muzeum Żołnierzy Wyklętych, sfinansowane ze środków zewnętrznych. Będzie to centrum oddające hołd bohaterom i sławiące Ostrołękę na Polskę i świat.

VIII. Wsparcie
1

Nie zapomnimy o najuboższych, podejmiemy budowę kolejnego domu socjalnego, będziemy wspierać różne formy aktywności i opieki nad seniorami. Potrzebujący znajdą kompleksową pomoc ze strony samorządu. Miasto będzie wspierać działania zmierzające do budowy hospicjum stacjonarnego.

IX. Niskie podatki
1

Będziemy konsekwentnie kontynuować politykę niskich podatków w mieście. Opłaty komunalne w Ostrołęce utrzymują się na poziomie najniższym w Polsce, co potwierdził aktualny ranking przygotowany przez specjalistyczną firmę „Curulis”.
Będziemy dalej wspierać ostrołęckie firmy, pomagać lokalnym kupcom i transportowcom. Chcemy ożywić rejon Starego Miasta i terenów wokół domów handlowych przy ul. Kopernika/Prądzyńskiego przez ulgi finansowe i organizację w tych miejscach wydarzeń kulturalnych.

X. Mieszkańcy decydują
1

Mieszkańcy decydują – rozwiniemy program budżetu obywatelskiego, tak, aby mieszkańcy bezpośrednio decydowali o przeznaczeniu znaczących środków z budżetu miasta. Chcemy włączyć do tego procesu młodzież – wydzielimy dla nich Młodzieżowy Budżet Obywatelski, tak by angażowali się w życie miasta i zmieniali swoje otocznie zgodnie w własnymi pomysłami.

XI. Dobry Finisz
1

To program wsparcia dla młodych ludzi wkraczających w dorosłość. Chcemy aby ostrołęczanie, uczniowie ostatnich klas szkół średnich i zawodowych, otrzymywali od miasta miesięczne stypendium w wysokości 300 zł. Tak, aby mogli lepiej przygotować się do wejścia w dorosłość, aby mogli samodzielnie zadbać o siebie. Chcemy pomóc im w ten sposób w dobrym przygotowaniu do studiów, podjęciu nowych wyzwań życiowych, wierząc, że powrócą do miasta, które udzieliło im wsparcia.

XII. Estakada nad rondem Księcia Siemowita III
1

Przy wsparciu z polskiego rządu planujemy budowę estakady nad rondem Księcia Siemowita III (skrzyżowanie dróg krajowych 61 i 53).
Takie rozwiązanie komunikacyjne pozwoli na upłynnienie ruchu z różnych kierunków i rozładowanie korków wjazdowych i wyjazdowych z miasta. Będzie to dobre uzupełnienie północnej obwodnicy Ostrołęki. Koncepcja estakady będzie opracowana we współpracy ze Zrzeszeniem Przewoźników Drogowych w Ostrołęce.

XIII. Park Stulecia Niepodległości
1

Dla upamiętnienia 100-lecia odzyskania Niepodległości i stworzenia atrakcyjnego miejsca wypoczynku proponujemy założenie „Parku Stulecia Niepodległości”.
Nowy park powstałby w okolicach ulicy Kurpiowskiej i rzeki Narew, są to obszary naturalnie ukształtowane i porośnięte drzewami. Ich adaptacja i urządzenie na potrzeby parkowe nie wymaga znaczących nakładów. Środki na ten cel będą pozyskiwane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

RADA MIASTA
1
1
1

Janusz Józef Kotowski

Prezydent Miasta Ostrołęki trzech kadencji, wcześniej wicemarszałek województwa Mazowieckiego i Przewodniczący Rady Miasta. Wykształcenie wyższe – studia filozoficzno-teologiczne oraz ekonomiczno-menedżerskie. Działalność samorządową opiera na przyjaznej przedsiębiorcom i mieszkańcom polityce podatkowej, zrównoważonym rozwoju inwestycyjnym ostrołęckich osiedli oraz zachowaniu harmonii potrzeb – inwestycji, pomocy społecznej, oświaty i dostępu do kultury. Żonaty, troje dzieci.

Ryszard Żukowski

Nauczyciel dyplomowany, dr Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wicekurator oświaty woj. ostrołęckiego latach1990-1998. Doświadczony samorządowiec – radny Rady Miasta Ostrołęki w latach: 1990-1994, 2010-2014, 2014-2018. Jeden z inicjatorów nadania miastu patronatu św. Jana Pawła II. Nauczyciel Liceum Klasycznego. Mąż, ojciec czwórki dorosłych dzieci.

Grażyna Lilla Sosnowska

Dyplomowany nauczyciel, wieloletnia wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Wojciechowicach. Wiele lat przewodniczyła wspólnocie Mieszkaniowej. Radna Osiedla Wojciechowice i Miasta Ostrołęki. Wieloletni rzecznik Praw Dziecka w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Ceni uczciwość, odpowiedzialność i odwagę.

Grzegorz Płocha

Magister administracji UW. Wiceprezydent miasta odpowiedzialny za sprawy pomocy społecznej. W latach 1998 -2008 radny Miasta Ostrołęki. Żonaty, troje dzieci. Od 1987 roku wraz z żoną działa w ruchu Domowego Kościoła.
Pomysłodawca i organizator Orszaku III Króli w Ostrołęce.

Henryk Gut

Założyciel i dyrektor Gimnazjum i Liceum Klasycznego im. Papieża Jana Pawła II w Ostrołęce. Student studiów doktoranckich na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Współpracownik Radia Maryja. Radny Miasta Ostrołęki. Żonaty, dwie córki.

Grzegorz Milewski

Egzaminator prawa jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ostrołęce. Wcześniej kilkanaście lat pracował w Poczcie Polskiej. Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Sienkiewicza, Radny Miasta Ostrołęki. Za swoje największe osiągnięcie uważa rodzinę-żonę i syna. W życiu kieruje się uczciwością, odpowiedzialnością i sumiennością, szuka dobra innych osób.

Jerzy Grabowski

Wykształcenie wyższe zawodowe. Jest rodowitym ostrołęczaninem ze Stacji . Od pokoleń związany z koleją, specjalista w spółce PKP Cargo SA. Pasjonat historii, utworzył własne muzeum kolejnictwa. Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki. Żonaty, ma dwoje dzieci oraz kochane wnuczęta.

Ewa Żebrowska-Rosak

Dr nauk rolniczych. W latach 1993 – 1996 pracownik naukowy ART w Olsztynie. Przez wiele lat związana z bankowością, obecnie pracuje w koncernie energetycznym. Radna miejska, przewodnicząca Komisji Finansów. Wykładowca akademicki, nadal prowadzi zajęcia ze studentami. Mężatka, dwoje dzieci.

KONTAKT
1
1
1
Zapraszam do kontaktu. Chętnie poznam Wasze opinie,
zapoznam się z propozycjami i pomysłami.