Jak zmienia się Ostrołęka
OŚWIATA
1
1
1

Wyzwaniem, z jakim musieliśmy się zmierzyć w tej kadencji samorządu była reforma oświaty. Sukcesem jest fakt, że udało się nam ją przeprowadzić unikając likwidacji szkół i zwolnień nauczycieli. Zadbaliśmy również o najmłodszych.

W ostatnich dwóch latach, do miejskich przedszkoli przyjęliśmy wszystkie dzieci, których rodzice wyrazili taką chęć, a w kolejnym roku, dzięki inwestycjom z funduszy europejskich powstanie 90 nowych miejsc.

Wybudowaliśmy też kolejne place zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 5, 8, 10, 13, 15. Rozwijamy szkolnictwo zawodowe. Podpisaliśmy już kilka umów z dużymi zakładami pracy w regionie – Energą, SPS Handel, Targor Track, A-Z Color, które objęły patronat nad klasami profilowanymi.

Stworzyliśmy również „Nawigator”- przewodnik, który pomaga w wyborze szkoły gimnazjalistom. Szkoły to także programy profilaktyczne, zajęcia dodatkowe i inwestycje. Pozyskaliśmy na nie kilkanaście milionów złotych z funduszy unijnych i rządowych. Aby rozwijać pasje dzieci i edukować poprzez zabawę realizujemy projekt międzynarodowy, dzięki któremu w Ostrołęce powstanie nowoczesne „Multicentrum”. Zostanie ono sfinansowane z funduszy europejskich.